Temadag om social kapital i industrien

Dato og Tidspunkt:

torsdag d. 09/05.

12:00 - 15:30

Sted:

Langesøhus Silkeborg - Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg

Email:

 

 TekSam afholder i samarbejde med BFA-industri temadag om social kapital.

 

Hvad betyder social kapital for medarbejderne og lede­res muligheder for at varetage deres arbejdsopgaver og for deres trivsel og engagement i arbejdet? Og hvordan kan man udvikle den sociale kapital på industriar­bejdspladser? Det kan du få nogle svar på ved TekSams temadage om social kapital i industrien.

 

Begrebet social kapital har indtaget en fremtræden­de position i danske virksomheders tænkning omkring det psykiske arbejdsmiljø. Social kapital på arbejds­pladsen drejer sig om samarbejdet mellem kolleger og samarbejdet mellem ledere og medarbejdere. Derfor er det relevant at interessere sig for, hvordan man kan vedligeholde og forbedre den sociale kapital på arbejds­pladsen, da den sociale kapital både har betydning for effektiviteten i opgaveløsningen og for medarbejdernes trivsel og engagement i arbejdet.

Relevante dokumenter