Temadage om håndtering af konflikter

Dato og Tidspunkt:

tirsdag d. 11/06.

10:00 - 15:30

Sted:

Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus

Email:

TekSam afholder i samarbejde med BFA-industri temadag omkring konflikthåndtering. Vi skal sammen have en energisk dag med masser af grin blandet med refleksion og alvor, når vi skal undersøge kommunika­tion og konflikthåndtering. Vi skal helt ned i jord højde med jordnære eksempler og redskaber til brug i daglig­dagen.

Vi skal undersøge de mekanismer, der styrker tilliden, trivslen og forståelsen på arbejdspladsen. En arbejds­plads, hvor vi ser hinanden som medspillere, og hvor uenigheder ses som en styrke fremfor et irritationsmo­ment

Relevante dokumenter