Temadag om:Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Præsentationer

Dato og Tidspunkt:

onsdag d. 07/06.

12:00 - 16:00

Sted:

Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg

Email:

TekSam afholder i samarbejde med Industriens branchearbejdsmiljøråd temadag om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen. Temadagen vil give et indblik i hvad mobning er og hvordan det kan forebygges. På temadagene vil der også være lejlighed til at afprøve et værktøj, som kan bruges ude på den enkelte arbejdsplads.

Relevante dokumenter