Metoder og processer

TekSams konsulenter anvender under et seminar - efter aftale med de enkelte samarbejdsudvalg - en række konkrete metoder og processer for at sikre, at udvalget får det maksimale ud af dagen.

I det konkrete program er der brugt en "historiefortælling", fordi det giver en baggrund for forståelsen af arbejdet med de elementer, der påvirker det psykiske arbejdsmiljø, samt på en god måde fungerer som en tillids- og troværdighedsskabende øvelse for SU.

Udgangspunktet for øvelsen er følgende: Alle begivenheder (Fakta) i en organisation påvirker de enkelte medarbejdere og ledere (Følelser) forskelligt. Ved at afdække Fakta & Følelser i en historiefortælling - også kaldet et Historieværksted - afdækkes ofte forhold, der på afgørende måde har påvirket det psykiske arbejdsmiljø enten positivt eller negativt. Da udgangspunktet for øvelsen er refleksion, nysgerrighed, lydhørhed og at give hinanden plads, er den ofte med til at øge den indbyrdes tillid og kendskabet mellem SU's medlemmer.

Resultatet af en historiefortælling - som tegnes som en tidslinje på et stort stykke folie (1,5 x 6 meter) på en væg med Fakta øverst og Følelser nederst - kan se sådan ud:

Minimize

Top